Ponedeljek, 6. marec 2017

Tveganja pri prodaji nepremičnin BREZ posrednika

Nepremičnine so danes težko pridobljene dobrine. Delo in odrekanja, ki zaznamujejo pot do lastništva nepremične, so zadosten razlog za to, da lastniki nepremičnine razmislijo, kako postopek prodaje opraviti varno in kakovostno. Se lotiti prodaje svoje nepremičnine sami ali se odločiti za posredovanje nepremičninske agencije?

Ker lastniki nepremičnin praviloma nimajo zadostnega znanja oziroma izkušenj, je lahko odločitev za prodajo brez posrednika zgolj z objavo oglasa v medijih ali kako drugače, zelo tvegana.

Ko objavite informacijo o prodaji svoje nepremičnine, se lahko  srečate z najrazličnejšimi morebitnimi kupci. Primeri, ko se je stranka predstavila za povsem nekaj drugega, kot je bil njen resnični namen, niso tako redki. Največ je takih, ko si je oseba pod krinko potencialnega kupca, nepremičnino in njene premične dragocene predmete zelo natančno ogledala in poskušala pridobiti čim več podatkov o gibanju stanovalcev in režimu varovanja nepremičnine  z namenom kaznivega dejanja vloma. Drugi, za lastnika prav tako tvegani in celo usodni primeri, so povezani z lahkomiselnim podpisovanjem različnih izjav oziroma dogovorov, ki jih je tako imenovani zlagani potencialni kupec pripravil z namenom goljufije ali kasnejšega izsiljevanja. Pri tem pritiski na lastnika, tako psihični kot fizični, niso izvzeti. V najbolj črnih scenarijih nevešči in naivni prodajalci ostanejo brez svoje nepremičnine oziroma so prisiljeni plačati odškodnino. Čas dopustov je pastem pri prodaji brez posrednika še posebno naklonjen.

V Sloveniji postopek prodaje hiše oziroma stanovanja v nekaterih primerih še vedno poteka tako, da lastnik nepremičnine objavi oglas v medijih, nanj pa se poleg fizičnih oseb odzovejo tudi skoraj vsi možni nepremičninski posredniki. Kar nekaj jih nima registrirane dejavnosti za posredovanje v prometu z nepremičninami, še manj pa so za to dejavnost strokovno usposobljeni. Slednji z namenom lahkega zaslužka ponujajo prodajalcem za opravljeno storitev bistveno nižje cene kot tisti, ki dosledno spoštujejo pravila o urejenosti nepremičninskega trga. Da bi se izognil morebitnim nevšečnostim pri izbiri nepremičninskega posrednika, naj lastnik preveri njegovo identiteto in povpraša, iz katere nepremičninske agencije prihaja. Svetujemo, da lastnik po telefonskem pogovoru in še pred ogledom sam poišče nepremičninsko agencijo, kot zastopnik katere se je predstavljal posrednik, in preveri, ali je posrednik zaposlen pri tej agenciji in ali se je dogovoril za ogled nepremičnine in morebitno kasnejše posredovanje. Priporočamo, da lastnik za prodajo pooblasti nepremičninsko družbo, ki ima predvsem urejeno zavarovanje odškodninske odgovornosti, strokovno usposobljenega pravnika in strokovno usposobljene posrednike s pridobljeno licenco za opravljanje dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami.

Pred podpisom posredniške pogodbe naj prodajalec pazljivo prebere, ali so natančno in pravilno navedeni obseg in namen naročenih storitev (preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine, oglaševanje, izvedba ogledov nepremičnine, posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, priprava pogodbe, zagotavljanje hrambe are oziroma kupnine, pomoč pri ureditvi posojil, sodelovanje pri primopredaji nepremičnine, priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je ta že vpisana itd.), višina provizije, rok veljavnosti posredniške pogodbe, orientacijska cena.

Glede na to, da se vsakdo izmed nas vsaj enkrat v življenju spopade s problemom, kako varno in čim bolje prodati svojo nepremičnino, je vredno upoštevati takšne in podobne informacije in se odločiti za pot zaupanja v nepremičninsko agencijo. Le tako se bo lastnik izognil vsem morebitnim tveganjem, predvsem pa usodnim posledicam.

Kakovostna storitev pa pomeni tudi zadovoljnega naročnika, o čemer zgovorno priča podatek, da se v tujini več kot 98 odstotkov nepremičninskih transakcij izpelje prek nepremičninskih posrednikov.