Torek, 20. december 2016

Pasti, ki prežijo na kupce nepremičnin

Večina kupcev se za nakup nepremičnine odloči enkrat samkrat v življenju. Gre verjetno za največjo naložbo posameznika, v katero bo vložil večino svojih prihrankov, zato je zelo pomembno, da v tem procesu ne gre nič narobe. Žal je pasti, v katere se lahko ujame, kar nekaj. Če ste na mestu kupca in četudi se odločate za nakup s pomočjo nepremičninske agencije, kjer poskrbijo za dokumentacijo in postopke, pa je pri nakupu dobro imeti v mislih nekaj pravil.

Preverite, kaj kupujete

Nihče si ne želi stanovati na plazovnih ali poplavnih območjih, zaradi katerih bi lahko nekega dne trepetal za življenje. V občinskih načrtih izveste tudi, ali se bo v bližini gradila avtocesta, hotel, tovarna ali drug objekt, ki bi motil vaš mir. Če najdete idilično hišico na odlični lokaciji, ki je tudi cenovno ugodna, se vprašajte, zakaj je tako. Morda nima gradbenega dovoljenja ali pa urejene služnostne poti. Če je ta speljana preko več lastniških parcel le po ustnem dogovoru, to žal ne velja prav nič. Lastniki se menjajo, dogovori pa propadejo ob prvem nesporazumu ali stiski.

Pred nakupom se prepričajte, da ima nepremičnina urejeno dokumentacijo. Ustni dogovori enostavno ne zadoščajo.

 

Preverite vpis v zemljiško knjigo

Pridobite »zadnji« zemljiškoknjižni izpisek, če pa nepremičnina še ni vpisana, izvirnik pogodbe, s katero prodajalec izkazuje lastništvo. S sklenitvijo nove prodajne pogodbe za nepremičnino lastninska pravica še ni prenesena, zato bodite pozorni, ali je bila sprememba v zemljiški knjigi nato dejansko izvedena. Vpis lahko zahtevate pri notarju ali nepremičninskemu posredniku in si tako tudi v primeru nepoštenega prodajalca, ki je nepremičnino hkrati prodajal več kupcem, zagotovite, da lastnino prevzamete kot prvi vpisani v zemljiško knjigo.

 

Pozorni bodite na plombe

Plomba je pomožni vpis ali zaznamek v zemljiški knjigi, ki še čaka na odločitev sodišča. Preverite stanje in njihov izpis zahtevajte na spletnem portalu e-sodstvo ali na upravni enoti. Obvezno se prepričajte tudi, ali je nepremičnina obremenjena s hipotekami ali služnostmi. Pri nakupu stanovanj in hiš mora biti v pogodbi izrecno navedeno, da prodajalec kupcu izroča nepremičnino, v kateri ni tretjih oseb, ki bi lahko sicer imele pravico uporabe nekaterih prostorov.

 

Skrite napake sporočite v osmih dneh

Nekaterih napak med običajnim pregledom pri prevzemu stanovanja ni bilo mogoče opaziti. To so lahko toplotni mostovi, nepravilno izvedeni odtoki v kopalnici, slabo načrtovana električna napeljava itn. S pravnega vidika je ključnega pomena, da o t. i. skriti napaki kupec prodajalca obvesti v osmih dneh po tem, ko jo je opazil, sicer izgubi to pravico. Po prevzemu nepremičnine čim prej preverite napeljavo in skrite napake. Pri tem vam lahko pomaga strokovnjak.

 

Ne pozabite ključnih elementov pogodbe

Ko sklepate kupoprodajno pogodbo, pridobite vse dosedanje pogodbe med prejšnjimi lastniki stanovanja, saj jih boste morda (ni nujno, če je zemljiškoknjižno stanje čisto in urejeno) potrebovali pri vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo. Nova pogodba mora vsebovati natančen opis predmeta pogodbe, ceno in način plačila, kaj je všteto v kupnino, rok izročitve in zemljiškoknjižno dovolilo. Da se zaščitite, je priporočljivo vključiti tudi pogodbeno kazen in uradno cenitev nepremičnine. Pred podpisom velja preveriti tudi, koliko časa je prodajalec že lastnik nepremičnine. Če je lastnik manj kot tri leta in ima na tej nepremičnini prijavljeno stalno prebivališče, bo davek na dobiček obvezan plačati sam, vendar ga bo morda želel preložiti na vas kot kupca.

 

Strošek ali investicija?

Čeprav preverjanja in strokovna pomoč terjajo nekaj dodatnega časa in denarja, je to vaša investicija za vse življenje. Po nakupu nepremičnine vas lahko začetna nepazljivost stane mnogo več kot pa temeljitost pred nakupom.